Expand your knowledge

  • +383 49 666 692
  • Magj. Prishtinë-Ferizaj km1
  • Hëne - Premte 8.00 - 16:00

Instalues Elektrik

Instalues Elektrik

Nxënësit të orientuar në profilin “Instalues Elektrik” në Bau Akademi do të kenë mundësi të përfitojnë dhe të jenë të aftë të ushtrojnë kompetencat profesionale ...

më shumë

Instalues i ngrohjes dhe klimatizimit

Instalues i ngrohjes dhe klimatizimit

Nxënësit në shkollën e mesme profesionale Bau Academy të orientuar në profilin “Instalues i Ngrohjes dhe Klimatizimit” do të përfitojnë njohuri dhe të jenë të ...

më shumë

Servisuesit dhe instaluesit e TIK

Servisuesit dhe instaluesit e TIK

Nxënësi i cili e përfundon me sukses planprogramin mësimor në Bau Academy, do të kualifikohet si punëtor i kualifikuar për Instalimin dhe Servisimin e TIK ...

më shumë

Metalpunues

Metalpunues

Profili “Metalpunues” në Bau Academy do të ofrojë mundësi për nxënësit të përfitojnë dhe të jenë të aftë të ushtrojnë kompetencat profesionale duke përfshirë leximin ...

më shumë

Mjeshtër i ndërtimit – Murator

Mjeshtër i ndërtimit – Murator

Nxënësit të orientuar në profilin “Ndërtimtari” në Bau Akademi do të kenë mundësi të përfitojnë dhe të jenë të aftë të ushtrojnë kompetencat profesionale duke ...

më shumë

Apliko Tani

Kalendari i Eventeve