Expand your knowledge

  • +381 38 602 302
  • Magj. Prishtinë-Ferizaj km1
  • Mon-Sat 08:00 - 17:00

Instalues Elektrik

Instalues Elektrik

Nxënësit të orientuar në profilin “Instalues Elektrik” në Bau Akademi do të kenë mundësi të përfitojnë dhe të jenë të aftë të ushtrojnë kompetencat profesionale ...

read more

Instalues i ngrohjes dhe klimatizimit

Instalues i ngrohjes dhe klimatizimit

Nxënësit në shkollën e mesme profesionale Bau Academy të orientuar në profilin “Instalues i Ngrohjes dhe Klimatizimit” do të përfitojnë njohuri dhe të jenë të ...

read more

Servisuesit dhe instaluesit e TIK

Servisuesit dhe instaluesit e TIK

Nxënësi i cili e përfundon me sukses planprogramin mësimor në Bau Academy, do të kualifikohet si punëtor i kualifikuar për Instalimin dhe Servisimin e TIK ...

read more

Metalpunues

Metalpunues

Profili “Metalpunues” në Bau Academy do të ofrojë mundësi për nxënësit të përfitojnë dhe të jenë të aftë të ushtrojnë kompetencat profesionale duke përfshirë leximin ...

read more

Mjeshtër i ndërtimit – Murator

Mjeshtër i ndërtimit – Murator

Nxënësit të orientuar në profilin “Ndërtimtari” në Bau Akademi do të kenë mundësi të përfitojnë dhe të jenë të aftë të ushtrojnë kompetencat profesionale duke ...

read more

Apply Now

About Us

Announcement

Të Rejat

Kalendari i Eventeve

Partners