Expand your knowledge

  • +383 49 666 692
  • Magj. Prishtinë-Ferizaj km1
  • Hëne - Premte 8.00 - 16:00

Startup – RTV 21 – Arsimi dhe aftësimi profesional

10.04.2018

-
Në emisionin Startup në RTV 21 ka marrë pjesë edhe drejtori i shkollës së mesme profesionale Bau Academy z. Veton Pira, ku ka folur për mungesën e shkollimit profesional në Kosovë, rrjedhimisht për mungesën e punëtorëve profesionalisht të përgatitur.

Gjatë këtij emisioni u diskutua mbi rolin e Bau Academy në aftësimin e duhur profesional, kryesisht në drejtimin e ndërtimtarisë dhe bashkepunimin me sektorin publik në krijimin e kurrikulave. Gjithashtu u vlerësua roli i sektorit privat në aftësim profesional.

Arsimi dhe aftësimi profesional pajis nxënësit me njohuri, shkathtësi, vlera dhe qëndrime që ju mundësojnë atyre t'i plotësojnë nevojat e së sotmes dhe sfidat e së nesërmes.